Litografisk verkstad 11-12 dec 2017

Jag har gjort den här litografin med den på litografiska museet så kallade ”Hanke-metoden”, med hjälp av mäster Ernst Hanke och iläggare Karin Södergren och Manfred.

På Måndagen kom jag aningens sent, men hann se stenen vägas in i pressen. Tranorna har jag tecknat för en vecka sedan med krita men det var ännu ej etsat.  Mäster Ernst frågade efter vilken sorts krita som vart använd för att få rätt styrka på etsen. Stenen etsades o torkades o första färgen blev tillblandad. Sen trycktes den första färgerna grå.

Sedan blev allting på stenen borttvättat och även maskinen blev rengjord. Jag fick teckna bakgrunden med krita. Sedan blev det lunch.

En grön färg trycktes två gånger för gräset. Innan dagens slut fick jag teckna det som skall färgas gult på bilden.

På tisdagen kom jag in tidigt och gul och röd färg blev tecknad. Sedan behövde jag en blå färg för himlen och det hanns med.

Och det ser lysande ut. Nu behöver jag bara försöka komma ihåg varma färger blandat med kalla färger gör en tavla levande.

I have made this lithography with as it´s called on Litografiska museet ”Hanke- metoden”, with the help of master printer Ernst Hanke and ”iläggare” Karin Södergren and Manfred.

Monday I arrived a bit late, but had time to see the stone get set into place into the machine. The bird were drawn the week before with crayon but I had not yet etched.  Master Ernst asked of the kind of crayon used to get the right strength on the etch.  The stone was etched and dried and the first color was prepared. Then first color of greys was printed.

Then everything on the stone was washed off and also the machine got cleaned.
I got to draw the background with crayon. Then lunch.

A green colour got printed two times for the grass part.  I got to draw for the yellow on the stone before stoppin for the day.

Tuesday I was early in, and the yellow and then also red was printed. And then I needed a blue sky and there was time for this also.

And it looks splendid. Now I have to remember the though of warm colour on top cold colour mix to make paintin alive.

Cheers!

 

 

Blomstermålning 3/9

Den ryska målaren Oleg Fedorov har varit på besök på Roslagsmålarnas galleri. Han hade en tolkande vän Dimitri med sig då han enbart talade ryska o lite engelska.
Regina i publiken kunde också översätta.

”Tänk varma färger o kalla färger på din palett. En varm blå o en kall blå 2 av varje färg”

”Ett stilleben av blommor är likt kosmos.”

”I måleriet finns det tre faser: en början , ett mitt och ett slut
Motivet först varm färg, sedan halvskugga kall färg, slutligen varm skugga.”

”Oleg har jobbat på en porslinsfabrik och målat samma motiv tusentals gånger på tallrikar, fat o koppar” översätter Dimitri.

”För att bli bra måla varje dag.”

”Börja med varma toner o avsluta med kall ton.”

”När du målar A la prima behövs ingen torktid.”

Han börjar göra skugga med en trasa, breder ut första färg som med bred pensel. Oleg målar mer med trasa än med pensel för det går fortare. Hittills har Oleg målat 6000 tavlor. Han säger att Konst är fysiskt och 75% av det är metafysiskt.

Det är bättre att göra klart tavlan på en gång med inga pauser.

Mästaren målar tecknar/ målar  med fingrar efter att ha fått på sig plasthandskar,
tar bort färg med trasa, målar på detalj med fingrar, palettkniv, pensel.

Det blir en färdig målning på knappt tre timmar. Efter det fikastund o gruppfoto.

För gå kurs med Oleg behöver åka till Ryssland…

Pågående utställning

afisiIMG_5850

Svanar på rad, träsnitt. Vart först 20X20cm tryck var för sig men till utställningen gjorde jag dem på ett o samma blad. Det tog ett par veckor med torktid mellan färgerna. Utställningen på Grafiska sällskapet pågår till 24 maj. Cheers!